Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth.

Αντιστοίχιση (ζεύξη) συσκευής

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία κατά την οποία αντιστοιχείτε μια συσκευή αποκαλείται "αντιστοίχιση (ζεύξη) της συσκευής".

Εάν η συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί δεν υποστηρίζει τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), πραγματοποιήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Εάν η συσκευή υποστηρίζει σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), μπορείτε να δημιουργήσετε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής και να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth φέρνοντας απλώς σε επαφή τα ακουστικά με τη συσκευή.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού δημιουργηθεί ζεύξη μεταξύ μιας συσκευής και των ακουστικών, η διαδικασία δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.