Χαμηλή φωνή από τους καλούντες

  • Αυξήστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή.