Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκεί.

  • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει ενεργοποιηθεί.
  • Προσαρμόστε τα ακουστικά, για να πετύχετε μια άνετη τοποθέτηση.
  • Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι αποτελεσματική σε διαστήματα χαμηλών συχνοτήτων, όπως σε αεροπλάνα, τρένα, γραφεία, κοντά σε κλιματισμό, και δεν είναι τόσο αποτελεσματική για υψηλότερες συχνότητες όπως ανθρώπινες φωνές.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου είναι απενεργοποιημένος.
    Ελέγξτε τη ρύθμιση του Προσαρμοστικού ελέγχου ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Όταν ο Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου είναι ενεργοποιημένος, ενδέχεται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου να μην είναι επαρκής.
  • Με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ελέγξτε τη ρύθμιση του στοιχείου [Ambient Sound Control]. Αν έχει ρυθμιστεί σε [Wind Noise Reduction] ή [Ambient Sound], το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου θα είμαι μειωμένο. Ρυθμίστε το στη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
  • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Speak-to-Chat και ελέγξτε αν βελτιώθηκε η κατάσταση.
  • Ελέγξτε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" αν η λειτουργία του κουμπιού CUSTOM (προσαρμογής) έχει ρυθμιστεί σε [Ambient Sound Control].