Τα ακουστικά δεν αντιδρούν σωστά.

  • Όταν είναι συνδεδεμένα με τον υπολογιστή, ανάλογα με την εφαρμογή υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, η αναπαραγωγή μουσικής ενδέχεται να μην διακοπεί ακόμη και αν αφαιρέσετε τα ακουστικά, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία. Χειριστείτε τα με την εφαρμογή υπολογιστή για να διακόψετε την αναπαραγωγή μουσικής.
  • Αν η λειτουργία των ακουστικών αλλάξει ακούσια, για παράδειγμα, αν αρχίσουν να ακούγονται ξαφνικά ήχοι του περιβάλλοντος, ελέγξτε το στοιχείο [Ambient Sound Control] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Αν έχει ρυθμιστεί σε [Wind Noise Reduction] ή [Ambient Sound], το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου θα είμαι μειωμένο. Ρυθμίστε το στη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.