Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

Εάν έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων η λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat ξεκινάει αυτόματα όταν μιλάτε σε κάποιον. Τα ακουστικά θέτουν σε παύση ή σίγαση τη μουσική που αναπαράγεται και λαμβάνουν τη φωνή του συνομιλητή σας με το μικρόφωνο ώστε να είναι πιο εύκολη η ακρόαση.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Speak-to-Chat

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό ήχου των ακουστικών.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα με 2 δάχτυλα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής μέχρι να ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Speak-to-chat activated" (Ενεργοποιημένη λειτουργία μετατροπής ομιλίας σε κείμενο συνομιλίας).

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Speak-to-Chat

Πατήστε παρατεταμένα με 2 δάχτυλα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής ξανά μέχρι να ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Speak-to-chat deactivated" (Απενεργοποιημένη λειτουργία μετατροπής ομιλίας σε κείμενο συνομιλίας).


Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0015/h_zz/

Υπόδειξη

 • Εάν το Speak-to-Chat δεν μεταβεί σωστά από την ενεργοποίηση στην απενεργοποίηση, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες.
  • Κρατήστε ελαφρώς ανοιχτά τα δύο δάχτυλα

  • Αγγίξτε απευθείας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής

  • Αγγίξτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής με τις ρώγες των δαχτύλων σας

 • Η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  • Όταν τα ακουστικά δεν εντοπίσουν ήχο ομιλίας από το άτομο που τα φορά για 30 δευτερόλεπτα και άνω
  • Όταν ο χρήστης χειριστεί τα κουμπιά των ακουστικών ή τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής
 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ώστε να μεταβείτε από την ενεργοποίηση στην απενεργοποίηση και αντιστρόφως, να αλλάξετε την ευαισθησία του αυτόματου εντοπισμού ήχου και να αλλάξετε τον χρόνο μέχρι το τέλος της λειτουργίας Speak-to-Chat.

Σημείωση

 • Η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν εντοπίζει την ομιλία του ατόμου που φορά τα ακουστικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να ενεργοποιηθεί ανταποκρινόμενη στις φωνές άλλων ατόμων, σε ήχους του περιβάλλοντος, σε ανακοινώσεις σε μέσα μεταφοράς κ.λπ. Απενεργοποιείτε το Speak-to-Chat στις περιπτώσεις στις οποίες η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται συχνά κατά λάθος.
 • Λόγω των θορύβων του περιβάλλοντος, η ομιλία του ατόμου που φορά τα ακουστικά μπορεί να μην εντοπιστεί και η λειτουργία Speak-to-Chat μπορεί να μην ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να μιλήσετε περισσότερο και σε μεγαλύτερη ένταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ακόμα και αν μιλήσετε περισσότερο και σε μεγαλύτερη ένταση σε εξαιρετικά θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως μέσα σε αεροσκάφος.
 • Η αναπαραγωγή της μουσικής τίθεται σε παύση μόνο ενώ η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργή κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth.
 • Η συνδεδεμένη συσκευή ή η εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζει την παύση της αναπαραγωγής μουσικής.