Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να ελέγξετε τη συσκευή από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

 1. Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.
 2. Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

  Ρυθμίστε το μήκος της λωρίδας στήριξης.

  Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κεφάλι σας με την ένδειξη (αριστερά) στο αριστερό αυτί και την ένδειξη (δεξιά) στο δεξί αυτί. Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην πλευρά της ένδειξης (αριστερά).

  Απεικόνιση της θέσης της ανάγλυφης κουκκίδας (Α) στην αριστερή μονάδα

  A: Ανάγλυφη κουκκίδα

 3. Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.
 4. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών.
  • Αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

  • Μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

  • Αλλαγή της έντασης συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

  Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

 • Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως κινητό τηλέφωνο ή φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
 • Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ή την έξοδο ήχου στη συσκευή.
 • Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

 • Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.