Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους περιβάλλοντος από τα μικρόφωνα, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών, ενώ ακούτε μουσική.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Πατήστε το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος συνδέοντας το τηλέφωνο smartphone (με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect") και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εστίαση φωνής: Οι μη επιθυμητοί θόρυβοι θα εξουδετερώνονται όταν λαμβάνονται ανακοινώσεις ή φωνές ανθρώπων και θα μπορείτε να τις ακούτε ενώ ακούτε μουσική.

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Πατήστε το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) επανειλημμένα μέχρι να απενεργοποιηθεί η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει όπως υποδεικνύεται παρακάτω και ανακοινώνεται από τις φωνητικές οδηγίες.


Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON


Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0012/h_zz/

Υπόδειξη

  • Οι ρυθμίσεις της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" αποθηκεύονται στα ακουστικά. Μπορείτε να ακούσετε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ακόμη και όταν συνδέετε τα ακουστικά σε άλλες συσκευές στις οποίες δεν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

  • Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγεται ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
  • Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.
  • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, δεν θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
  • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa, δεν θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
  • Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου ενδέχεται να αυξηθεί αν έχετε ενεργοποιήσει τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εστίαση φωνής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Αν ο θόρυβος ανέμου εξακολουθεί να είναι αισθητός, απενεργοποιήστε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.