Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

  • Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
  • Φορτίστε τα ακουστικά.
    Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών.
  • Επαναφέρετε τα ακουστικά.
  • Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
    Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης.
  • Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.