Χρησιμοποιήστε το παρόν εγχειρίδιο εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση.

Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://www.sony.net/elesupport/