Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Οι αριθμοί σε ( ) υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου


Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (περίπου 20 cm) (1)


Καλώδιο ακουστικών (περίπου 1,2 m) (1)


Θήκη μεταφοράς (1)


Προσαρμογέας βύσματος για χρήση εν πτήσει (1)