Σύνδεση των ακουστικών με συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και με τηλέφωνο smartphone / κινητό τηλέφωνο (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Η λειτουργία πολλαπλών σημείων είναι μια λειτουργία η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε 2 συσκευές Bluetooth στα ακουστικά και να χρησιμοποιήσετε τη μία συσκευή για αναπαραγωγή μουσικής (σύνδεση A2DP) και την άλλη για κλήσεις (σύνδεση HFP/HSP).

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής μόνο για αναπαραγωγή μουσικής και ένα τηλέφωνο smartphone μόνο για κλήσεις, πραγματοποιήστε σύνδεση πολλαπλών σημείων με τα ακουστικά για κάθε συσκευή. Οι συσκευές προς σύνδεση πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία Bluetooth.

  1. Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και με το τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο.
  2. Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

    Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

  3. Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο.

    Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone/το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Σημείωση

  • Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο ήταν συνδεδεμένο με τα ακουστικά την τελευταία φορά, πραγματοποιείται σύνδεση HFP ή HSP αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα σύνδεση A2DP. Σε αυτήν την περίπτωση, πραγματοποιήστε τη σύνδεση ξεκινώντας από το βήμα 2 αφού αποσυνδεθείτε χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone/το κινητό τηλέφωνο.