Η σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) δεν λειτουργεί.

  • Κρατήστε το τηλέφωνο smartphone κοντά στην ένδειξη N των ακουστικών μέχρι να υπάρχει απόκριση από το τηλέφωνο smartphone. Εάν εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, μετακινήστε αργά το τηλέφωνο smartphone προς διαφορετικές κατευθύνσεις.
  • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC του τηλεφώνου smartphone έχει ενεργοποιηθεί.
  • Εάν το τηλέφωνο smartphone είναι σε θήκη, αφαιρέστε τη θήκη.
  • Η ευαισθησία λήψης NFC ποικίλει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone. Αν δεν επιτυγχάνεται σύνδεση επανειλημμένα, πραγματοποιήστε σύνδεση/αποσύνδεση στο τηλέφωνο smartphone.
  • Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, επειδή δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών. Ολοκληρώστε πρώτα τη φόρτιση προτού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC).
  • Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) όταν το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών. Αφαιρέστε το καλώδιο ακουστικών προτού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC).
  • Ελέγξτε ότι η συσκευή προς σύνδεση υποστηρίζει τη λειτουργία NFC.
  • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου smartphone έχει ενεργοποιηθεί.