Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

 • Να κάνετε εύκολα ζεύξη
 • Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
 • Να προβάλετε το codec της σύνδεσης Bluetooth
 • Να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (ρύθμιση ήχου περιβάλλοντος)
 • Να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου μέσω της αναγνώρισης συμπεριφοράς (Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου)
 • Βελτιστοποίηση NC (Βελτιστοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου)
 • Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό ήχου και να ρυθμίσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat
 • Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
 • Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
 • Να ορίσετε τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth (λειτουργία ποιότητας ήχου)
 • Να ορίσετε τη λειτουργία DSEE Extreme (ολοκλήρωση για ήχο υψηλών συχνοτήτων)
 • Να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού CUSTOM (προσαρμογής)
 • Να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά
 • Να ρυθμίσετε την ένταση αναπαραγωγής
 • Να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/παύση μουσικής, μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
 • Να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης και τις ρυθμίσεις των ακουστικών
 • Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
 • Να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών
 • Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
 • Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες
 • Να αλλάξετε τη ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής
 • Να ορίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης
 • Να ορίσετε την αυτόματη λειτουργία παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης
 • Να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της ρύθμισης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της σύνδεσης πολλαπλών σημείων (Σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα)

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Υπόδειξη

 • Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σημείωση

 • Όταν χρησιμοποιείται ο ισοσταθμιστής ή η λειτουργία DSEE Extreme, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας των ακουστικών είναι συντομότερος.