Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

 1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

  Ρυθμίστε το μήκος της λωρίδας στήριξης.

  Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κεφάλι σας με την ένδειξη (αριστερά) στο αριστερό αυτί και την ένδειξη (δεξιά) στο δεξί αυτί. Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην πλευρά της ένδειξης (αριστερά).

  Απεικόνιση της θέσης της ανάγλυφης κουκκίδας (Α) στην αριστερή μονάδα

  A: Ανάγλυφη κουκκίδα

Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο ενσωματωμένος αισθητήρας εγγύτητας στην αριστερή μονάδα και οι ενσωματωμένοι αισθητήρες επιτάχυνσης στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα εντοπίζουν όταν βάζετε ή βγάζετε τα ακουστικά από τα αυτιά σας, έτσι τα ακουστικά μπορούν να ελέγξουν αυτόματα τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, την απενεργοποίηση, την παύση της αναπαραγωγής μουσικής κ.λπ. (Εντοπισμός τοποθέτησης).


Όταν φοράτε τα ακουστικά

 • Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί (τροφοδοσίας) σβήνει.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις κ.λπ.

Όταν βγάζετε τα ακουστικά

 • Όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε τα ακουστικά και στα δύο αυτιά σας, τα ακουστικά θα πραγματοποιήσουν αυτόματα παύση της αναπαραγωγής εάν τα βγάλετε. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά, θα συνεχίσουν την αναπαραγωγή μουσικής.
 • Προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα αν δεν έχουν φορεθεί επί 15 λεπτά.
 • Προκειμένου να μην αντιδρούν τα ακουστικά με λάθος τρόπο, η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και η λήψη κλήσεων και λοιπές ενέργειες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν βγάζετε τα ακουστικά, ακόμη και όταν χτυπάτε ελαφρά τον πίνακα ελέγχου αισθητήρας αφής.
 • Όταν μιλάτε με τα ακουστικά ενώ τα φοράτε στα αυτιά σας, η κλήση μεταφέρεται αυτόματα στο τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο εάν βγάλετε τα ακουστικά. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η κλήση μεταφέρεται στα ακουστικά.

Υπόδειξη

 • Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αυτόματης λειτουργίας παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης και της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης (της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας) με εντοπισμό τοποθέτησης.

Σημείωση

 • Στις περιπτώσεις παρακάτω, ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να έχει λανθασμένη απόκριση.
  • Όταν έχετε τα ακουστικά γύρω από τον αυχένα σας και το πιγούνι σας ακουμπήσει στο περίβλημα

  • Όταν βάλετε το χέρι σας μέσα στο προστατευτικό "μαξιλαράκι" της αριστερής μονάδας

  • Όταν σηκώσετε τα ακουστικά και τα βάλετε σε τσάντα κ.λπ.

  • Όταν σηκώσετε τα ακουστικά και τα κρεμάσετε από τσάντα κ.λπ.

 • Όταν φοράτε τα ακουστικά με το πρόσωπό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω όπως φαίνεται παρακάτω ή όταν φοράτε τα ακουστικά ανάποδα, ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να μην λειτουργεί επαρκώς και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος προς λειτουργία ο πίνακας ελέγχου αισθητήρας αφής και το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής). Φορέστε τα ακουστικά σωστά ενώ κοιτάτε μπροστά ή πατήστε το κουμπί (τροφοδοσίας) για λίγο.
  • Φοράτε τα ακουστικά ξαπλωμένοι ή με το πρόσωπό σας είναι στραμμένο προς τα επάνω

  • Φοράτε τα ακουστικά ενώ το πρόσωπό σας είναι στραμμένο προς τα κάτω

 • Όταν φοράτε τα ακουστικά πάνω από καπέλο, μαντήλι, μαλλιά κ.λπ., ενδέχεται να μην λειτουργεί επαρκώς ο εντοπισμός τοποθέτησης και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος προς λειτουργία ο πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής. Φορέσετε τα ακουστικά έτσι ώστε τα αυτιά σας να είναι μέσα στα προστατευτικά "μαξιλαράκια".
 • Όταν το καλώδιο των ακουστικών που παρέχεται είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, δεν λειτουργεί ο εντοπισμός τοποθέτησης.
 • Η αυτόματη λειτουργία παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει γίνει σύνδεση μέσω Bluetooth.
 • Η συνδεδεμένη συσκευή ή η εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζει την αυτόματη λειτουργία παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης.
 • Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά, η κλήση μεταφέρεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης.
 • Εάν ο αισθητήρας εγγύτητας στο εσωτερικό του περιβλήματος της αριστερής μονάδας θολώσει ή εάν υπάρχουν σταγόνες νερού επάνω του λόγω συμπύκνωσης ή υγρασίας από ιδρώτα κ.λπ. ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ο εντοπισμός τοποθέτησης. Όταν ο αισθητήρας έχει θολώσει ή υπάρχουν επάνω του σταγόνες, αφήστε τον αισθητήρα εγγύτητας στραμμένο προς να επάνω μέχρι να εξαφανιστεί η υγρασία.

  Απεικόνιση της θέσης του αισθητήρα εγγύτητας (Α) στο εσωτερικό του περιβλήματος της αριστερής μονάδας

  A: Αισθητήρας εγγύτητας