Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

  1. Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε τη στο τηλέφωνο smartphone σας.

    Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

    https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

  2. Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".