Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό πρωτόκολλο: AVRCP), τότε είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

  • Αναπαραγωγή/παύση: Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων).

  • Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού: Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και απελευθερώστε.

  • Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή): Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και απελευθερώστε.

  • Γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά: Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και κρατήστε. (Απαιτείται λίγος χρόνος έως ότου εκκινήσει η γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά.) Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

  • Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω: Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και κρατήστε. (Απαιτείται λίγος χρόνος έως ότου εκκινήσει η γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.) Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

  • Αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

  • Μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

  • Αλλαγή της έντασης συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Σημείωση

  • Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
  • Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.