Χρήση του Google Assistant

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Google Assistant που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.


Συμβατά τηλέφωνα smartphone

 • Τηλέφωνα smartphone με εγκατεστημένη έκδοση Android 5.0 ή νεότερη (Απαιτείται η νεότερη έκδοση του Google app.)
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) ως το κουμπί του Google Assistant.

  Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Google Assistant, ανοίξτε την εφαρμογή Google Assistant, αγγίξτε το [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση για το Google Assistant.

  Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 2. Πατήστε το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής), για να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant.

  • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί: Εισάγει μια φωνητική εντολή
  • Πατήστε μία φορά το κουμπί: Εκφωνεί την ειδοποίηση
  • Πατήστε το κουμπί γρήγορα δύο φορές: Ακυρώνει την φωνητική εντολή

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Assistant, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://assistant.google.com

Χειρισμός των ακουστικών με το Google Assistant

Λέγοντας συγκεκριμένες λέξεις στο Google Assistant ενώ πατάτε το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής), μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις εξουδετέρωσης θορύβου ή άλλους χειρισμούς των ακουστικών.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο (*):

https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones

*Τα ακουστικά δεν είναι συμβατά με όλες τις προδιαγραφές που περιγράφονται στον ιστότοπο.

Υπόδειξη

 • Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 • Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο επειδή, για παράδειγμα, δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο).
 • Εάν δεν βλέπετε το κουμπί [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας στην εφαρμογή Google Assistant, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου smartphone και επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης.

Σημείωση

 • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, δεν μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος και τη λειτουργία Βελτιστοποίησης NC από τα ακουστικά.
 • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app).
 • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, δεν μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία Amazon Alexa από τα ακουστικά.
 • Το Google Assistant ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες, περιοχές ή γλώσσες.
 • Η λειτουργία για τον χειρισμό των ακουστικών με το Google Assistant εξαρτάται από τις προδιαγραφές του Google Assistant.
 • Οι προδιαγραφές του Google Assistant υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.