Υποστηριζόμενα codec

Το codec είναι ένας αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται κατά τη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα εξής 3 codec για αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης A2DP: SBC, AAC και LDAC.

 • SBC

  Αυτό είναι η συντομογραφία για το Subband Codec.

  Το SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

  Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν το SBC.

 • AAC

  Αυτό είναι η συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

  Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, που μπορούν να παράσχουν ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.

 • LDAC

  Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony και δίνει τη δυνατότητα μετάδοσης περιεχομένου High-Resolution (Hi-Res) Audio ακόμα και μέσω σύνδεσης Bluetooth.
  Αντίθετα με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης συμβατές με Bluetooth, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιεχομένου High-Resolution Audio (*) και επιτρέπει τη μετάδοση περίπου τριπλάσιου όγκου δεδομένων (**) συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες μέσω ασύρματου δικτύου Bluetooth με απαράμιλλη ποιότητα ήχου, μέσω αποτελεσματικής κωδικοποίησης και βελτιστοποιημένων πακέτων πληροφοριών.

  *εκτός του περιεχομένου μορφής DSD.

  **συγκριτικά με το SBC όταν έχει επιλεχθεί ρυθμός bit 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Όταν η μουσική σε ένα από τα παραπάνω codec μεταδίδεται από μια συνδεδεμένη συσκευή, τα αλλάζουν αυτόματα στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει ένα codec υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη συσκευή εκ των προτέρων ώστε να απολαύσετε μουσική με το επιθυμητό codec μεταξύ των υποστηριζόμενων codec.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του codec.