Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

 1. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

  Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας). Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

  Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 2.

 2. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

  Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth. Όταν συνδεθεί, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Υπόδειξη

 • Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

 • Κατά τη σύνδεση, εάν εμφανιστούν τα [WH-1000XM4] και [LE_WH-1000XM4], επιλέξτε [WH-1000XM4].
  Το [LE_WH-1000XM4] θα εμφανιστεί πρώτο, αλλά περιμένετε να εμφανιστεί και το [WH-1000XM4].
  Μπορεί να χρειαστούν περίπου 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό μέχρι να εμφανιστεί το [WH-1000XM4].
  Εάν δεν εμφανιστεί το [WH-1000XM4], εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ζεύξης.
 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.