Χαμηλή ένταση ήχου

  • Αυξήστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή.
  • Συνδέστε ξανά τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά.