Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από υπολογιστή

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

 1. Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 2. Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.
 3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.
  • Κατά την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP) και όχι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
  • Στις ρυθμίσεις των ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-1000XM4 Hands-Free)] (**). (Η επιλογή [Headphones (WH-1000XM4 Stereo)] (**) προορίζεται για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
  • Στις ρυθμίσεις του μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-1000XM4 Hands-Free)] (**). Όταν δεν έχει ρυθμιστεί το μικρόφωνο, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν εντοπίσει ότι το άτομο που φορά τα ακουστικά μιλάει και ο ήχος από τα ακουστικά τίθεται σε σίγαση.
  • Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-1000XM4 Hands-Free)] (**) ή οι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής [Headphones (WH-1000XM4 Stereo)] (**) είναι πιθανό να μην μπορούν να επιλεχθούν στις ρυθμίσεις ηχείων ή μικροφώνου και να εμφανίζεται μόνο η επιλογή [WH-1000XM4]. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [WH-1000XM4].
  • Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

  *Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

  **Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

Σημείωση

 • Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι ρυθμίσεις μικροφώνου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Speak-to-Chat. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα με 2 δάχτυλα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής μέχρι να ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Speak-to-chat deactivated" (Απενεργοποιημένη λειτουργία μετατροπής ομιλίας σε κείμενο συνομιλίας).