Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)

Αυτή η λειτουργία μειώνει την ένταση της αναπαραγωγής μουσικής, ώστε οι ήχοι του περιβάλλοντος να ακούγονται πιο εύκολα. Είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ακούσετε ανακοινώσεις στο τρένο κ.λπ.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Αγγίξτε ολόκληρη την επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών. Η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενεργοποιείται μόνο όταν πατάτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Απεικόνιση της θέσης του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (Α) στη δεξιά μονάδα

A: Πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Απομακρύνετε το χέρι σας από τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0013/h_zz/

Σημείωση

  • Αν τον αγγίξετε όπως φαίνεται παρακάτω, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
    • Δεν καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

    • Δεν αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

  • Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγεται, ακόμη και αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
  • Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.
  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής στο τηλέφωνο.