Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά.

  • Δεν μπορείτε να χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής όταν δεν φοράτε τα ακουστικά. Φορέστε τα ακουστικά και χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.
  • Όταν φοράτε τα ακουστικά με το πρόσωπό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω ή όταν φοράτε τα ακουστικά ανάποδα, ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να μην λειτουργεί επαρκώς και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος προς λειτουργία ο πίνακας ελέγχου αισθητήρας αφής και το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής). Φορέστε τα ακουστικά σωστά ενώ κοιτάτε μπροστά ή πατήστε το κουμπί (τροφοδοσίας) για λίγο.
  • Όταν φοράτε τα ακουστικά πάνω από καπέλο, μαντήλι, μαλλιά κ.λπ., ενδέχεται να μην λειτουργεί επαρκώς ο εντοπισμός τοποθέτησης και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος προς λειτουργία ο πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής. Φορέσετε τα ακουστικά έτσι ώστε τα αυτιά σας να είναι μέσα στα προστατευτικά "μαξιλαράκια".
  • Επαναφέρετε τα ακουστικά. Αυτή η λειτουργία δεν διαγράφει τις πληροφορίες ζεύξης.
  • Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά τους, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.