Ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.


Όταν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση [Automatic download of software] (προεπιλεγμένη ρύθμιση) στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", το κατέβασμα και η μεταφορά του λογισμικού θα ξεκινήσει αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

  1. Κατεβάστε το λογισμικό ενημέρωσης από τον διακομιστή στο τηλέφωνο smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
  2. Μεταφέρετε το λογισμικό ενημέρωσης από το τηλέφωνο smartphone στα ακουστικά.
  3. Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.