Σύνδεση των ακουστικών σε τηλέφωνο smartphone Android και iPhone (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone, συνήθως, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής και η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης συνδέονται ταυτόχρονα.

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση πολλαπλών σημείων χρησιμοποιώντας ένα τηλέφωνο smartphone και ένα iPhone, ώστε να χρησιμοποιείτε το ένα για ακρόαση μουσικής και το άλλο για πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνο smartphone, ώστε μόνο μία από τις λειτουργίες να είναι συνδεδεμένη. Συνδέστε το τηλέφωνο smartphone προτού συνδέσετε το iPhone.

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone ώστε να συνδεθεί με μόνο μία λειτουργία.

 1. Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με το τηλέφωνο smartphone και το iPhone, αντίστοιχα.
 2. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
 3. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά και καταργήστε την επιλογή είτε του [Call audio] (HFP) είτε του [Media audio] (A2DP).

  Παράδειγμα λειτουργίας: Για σύνδεση μόνο μέσω media audio (A2DP)

  Αγγίξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - το εικονίδιο ρύθμισης δίπλα στο [WH-1000XM4].

  Στην οθόνη [Paired devices], καταργήστε την επιλογή του [Call audio].

 4. Χρησιμοποιήστε το iPhone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

  Το iPhone θα συνδεθεί με τη λειτουργία που καταργήθηκε στο βήμα 3.

Υπόδειξη

 • Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android και το iPhone.

Σημείωση

 • Κατά τη χρήση σύνδεσης πολλαπλών σημείων, το φορτίο της μπαταρίας ακουστικών που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά στην οθόνη της συσκευής που είναι συνδεδεμένη για την ακρόαση μουσικής (A2DP).