Informacje na temat kart microSD

 • Używaj karty microSD, która została sformatowana z poziomu odtwarzacza Walkman. Sony nie gwarantuje działania innych kart microSD.
 • Sony nie gwarantuje działania wszystkich operacji w przypadku kart microSD, które są używane na wielu urządzeniach.
 • Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie microSD. Wcześniej zapisz kopię zapasową.
 • Nie wolno pozostawiać karty microSD w zasięgu małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć kartę microSD.
 • Odinstaluj kartę microSD ([Podłącz/odłącz kartę SD]) z poziomu odtwarzacza Walkman zanim wyjmiesz kartę microSD. W przeciwnym razie Walkman może nie działać poprawnie.
 • Sony nie gwarantuje działania wszelkiego rodzaju zgodnych kart microSD w odtwarzaczu Walkman.
 • Dane mogą zostać uszkodzone w następujących sytuacjach.
  • Gdy karta microSD zostanie wyjęta podczas operacji zapisu lub odczytu.
  • Gdy Walkman zostanie wyłączony podczas operacji zapisu lub odczytu.
  • Gdy karta microSD jest używana w miejscu gdzie występuje elektryczność statyczna lub zakłócenia elektryczne.
 • Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie zapisanych danych. Sony zaleca regularne zapisywanie kopii zapasowej ważnych danych.
 • Należy przestrzegać następujących zasad podczas obsługi karty microSD.
  • Nie należy stosować zbyt dużej siły w stosunku do karty microSD.
  • Nie zginać karty microSD.
  • Nie upuszczać karty microSD.
  • Nie demontować karty microSD.
  • Nie modyfikować karty microSD.
  • Nie narażać karty microSD na działanie wody.
  • Nie pozostawiać karty microSD we wnętrzu nagrzanego samochodu.
  • Nie pozostawiać karty microSD w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
  • Nie pozostawiać karty microSD blisko grzejników.
  • Nie pozostawiać karty microSD w miejscu wilgotnym.
  • Nie pozostawiać karty microSD w miejscu, gdzie występują substancje korozyjne.
 • Należy przestrzegać następujących zasad dotyczących gniazda kart microSD.
  • Wkładać kartę microSD do gniazda karty microSD we właściwym kierunku.
  • Nie wkładać żadnych innych przedmiotów niż karta microSD do gniazda kart microSD.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.