Importowanie plików z odtwarzacza Walkman do programu Music Center for PC

 1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
 2. Uruchom Music Center for PC.
 3. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.

 4. Kliknij przycisk w lewym dolnym rogu Music Center for PC, aby otworzyć listę plików na odtwarzaczu Walkman.

  Aby zaimportować zawartość z karty microSD w odtwarzaczu Walkman:
  Wybierz kartę microSD z menu wyboru urządzenia. Menu wyboru urządzenia znajduje się nad listą plików na odtwarzaczu Walkman.

 5. Z listy plików na odtwarzaczu Walkman wybierz zawartość, którą chcesz zaimportować do Music Center for PC.

  Możesz wybrać muzykę lub materiały do nauki języka.

 6. Kliknij w programie Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Uwaga

 • Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
 • Zaimportowane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.