Instrukcje i informacje ogólne dotyczące odtwarzacza Walkman

Sony dostarcza następujące instrukcje i informacje dotyczące odtwarzacza Walkman.

Dostarczane instrukcje zawierają objaśnienia poniższych operacji i funkcji.

 • Podstawowe operacje.
 • Nietypowe funkcje wymagające objaśnień.
 • Skomplikowane operacje wymagające instrukcji.

Przewodnik pomocniczy

Niniejszy Przewodnik pomocniczy zawiera jedynie informacje na temat standardowych procedur obsługi.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Tak jak w przypadku każdego tłumaczenia maszynowego, niniejsze tłumaczenie nie uwzględnia kontekstu i tekst mógł nie zostać przełożony zgodnie z pierwotnie zamierzonym znaczeniem.

W związku z tym, tłumaczenie nie zawsze może dokładnie odzwierciedlać pierwotną treść.

 • Przenoszenie nagrań do odtwarzacza Walkman.
 • Korzystanie z różnych funkcji.
 • Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman.

Skrócona instrukcja obsługi (drukowana)

 • Podstawowe kroki w celu rozpoczęcia odtwarzania muzyki po zakupie odtwarzacza Walkman.

Instrukcja obsługi (drukowana)

 • Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman
 • Informacje o zgodności
 • [Ważne informacje] - jak uzyskać dostęp

Ważne informacje (dostarczane w pamięci odtwarzacza Walkman)

 • Informacje na temat praw autorskich, ustaw i przepisów
  W celu odczytania pliku należy zainstalować na komputerze dołączone oprogramowanie.

Witryna pomocy technicznej dla klientów (online)

Zobacz [Witryna pomocy technicznej dla klientów] w pozycji [Przewodnik pomocniczy].

 • Najnowsze informacje na temat odtwarzacza Walkman
 • CZP: Często zadawane pytania

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.