Czas pracy akumulatora

Muzyka (orientacyjnie)

  Tryb dźwięków otoczenia WŁ. Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.
MP3 (128 kb/s) 30 godz. 45 godz.
AAC (256 kb/s) 27 godz. 39 godz.
FLAC 96 kHz/24 bity 27 godz. 39 godz.
FLAC 192 kHz/24 bity 23 godz. 30 godz.
DSD 2,8224 MHz/1 bit 20 godz. 25 godz.
  Usuwanie szumów WŁ.: Usuwanie szumów WYŁ.:
MP3 (128 kb/s) 37 godz. 45 godz.
AAC (256 kb/s) 33 godz. 39 godz.
FLAC 96 kHz/24 bity 32 godz. 39 godz.
FLAC 192 kHz/24 bity 27 godz. 30 godz.
DSD 2,8224 MHz/1 bit 22 godz. 25 godz.

Radio FM (orientacyjnie)

Usuwanie szumów WŁ.: Usuwanie szumów WYŁ.:
27 godz. 32 godz.

Bluetooth (orientacyjnie)

MP3 (128 kb/s) SBC – preferowane połączenie: 20 godzin
FLAC 96 kHz/24 bity LDAC – preferowane połą czenie (auto): 13 godzin

Uwaga

  • W niniejszej części podano szacowany czas pracy akumulatora podczas ciągłego odtwarzania przy domyślnych ustawieniach.
  • Nawet jeśli odtwarzacz pozostaje wyłączony przez dłuższy czas, akumulator powoli rozładowuje się.
  • Czas pracy akumulatora może różnić się zależnie od ustawień głośności, warunków użytkowania i temperatury otoczenia.
  • Akumulator rozładowuje się szybko, gdy ekran jest włączony.
  • Czas pracy akumulatora może ulec skróceniu o około 70 %, gdy aktywne są niektóre ustawienia jakości dźwięku.
  • Połączenie Bluetooth skraca czas pracy akumulatora maksymalnie o 45 % w zależności od następujących warunków.
    • Format nagrań.
    • Ustawienia podłączonego urządzenia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.