Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym urządzeniem Bluetooth

Jeśli odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth zostały wcześniej sparowane, urządzenie Bluetooth jest zarejestrowane w odtwarzaczu Walkman. Można łatwo nawiązać połączenie między odtwarzaczem Walkman a urządzeniem Bluetooth.

 1. W razie potrzeby włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.
 2. Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.
  – [Ustawienia] – [Połącz z/dodaj urządzenie audio] ([Bluetooth]).
  Zostanie wyświetlony ekran połączenia Bluetooth.
 3. Dotknij przełącznika Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.
  W obszarze informacji pojawi się .
 4. Dotknij urządzenia Bluetooth.
  Po nawiązaniu połączenia pojawi się informacja [Podłączone].
 5. Na ekranie biblioteki zaznacz i odtwórz utwór.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

 1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Połącz z/dodaj urządzenie audio] ([Bluetooth]).

 2. Dotknij przełącznika Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.

Sprawdzanie informacji dotyczących urządzenia:

Dotknij obok nazwy urządzenia Bluetooth na liście i dotknij [Informacje o urządzeniu].

Usuwanie zarejestrowanego urządzenia:

Dotknij obok nazwy urządzenia Bluetooth na liście i dotknij [Usuń urządzenie].

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje dotyczące parowania zostaną usunięte.

Wskazówka

 • W przypadku funkcji Bluetooth dostępny jest skrót klawiaturowy. Można dotknąć na ekranie [Ustawienia]. Walkman automatycznie połączy się do urządzenia Bluetooth, które było ostatnio podłączone.
 • W przypadku podłączenia ładowarki USB (nie wchodzi w skład zestawu), odtwarzacz Walkman będzie ładowany z zachowaniem połączenia Bluetooth.
 • Jeśli wyświetlanych jest kilka nazw urządzeń Bluetooth, sprawdź adres BD urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje dotyczące adresu BD można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia Bluetooth.
 • Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję NFC, odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth można sparować i połączyć stykając je ze sobą.
 • Odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth pozostaną połączone do momentu wyłączenia funkcji Bluetooth. Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, należy wyłączyć funkcję Bluetooth.

Uwaga

 • Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.
 • Istnieją pewne ograniczenia w przypadku odtwarzania dźwięku za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
  • Nawet po podłączeniu słuchawek do gniazda słuchawkowego, dźwięku nie będzie słychać w słuchawkach. Dźwięk jest wysyłany z urządzenia Bluetooth w sposób preferencyjny.
  • Nawet po podłączeniu głośnika do gniazda WM-PORT, dźwięk nie będzie emitowany przez głośnik. Dźwięk jest wysyłany z urządzenia Bluetooth w sposób preferencyjny.
 • Nie można słuchać radia FM, gdy jest aktywne połączenie Bluetooth.
 • Nie można odtwarzać dźwięku bezprzewodowo, gdy funkcja USB-DAC jest aktywna.
 • Jeśli dźwięk jest przerywany lub przeskakuje w trakcie połączenia Bluetooth, spróbuj co następuje.
  • Umieść odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth bliżej siebie.
  • Wybierz [SBC – preferowane połączenie], dotykając następujących elementów menu.
   – [Ustawienia] – [Ustawienia poł. urządzenia audio] ([Bluetooth]) – [Jakość odtwarz. bezprzew.].
 • Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie w następujących przypadkach:
  • Akumulator odtwarzacza Walkman uległ całkowitemu rozładowaniu.
  • Walkman jest wyłączony.
 • Gdy jest aktywne połączenie Bluetooth, ustawienia jakości dźwięku nie obowiązują.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.