Uwagi dotyczące oprogramowania

 • Prawo autorskie zabrania następujących działań bez zgody właściciela praw autorskich.

  • Powielanie oprogramowania lub instrukcji w całości lub w części.
  • Pożyczanie oprogramowania
 • W żadnym wypadku Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek z poniższych zdarzeń, które mogą wynikać z użytkowania dostarczonego oprogramowania.

  • Straty finansowe
  • Utrata zysków
  • Roszczenia osób trzecich
 • Dołączonego oprogramowania nie można używać z urządzeniami, dla których nie jest przeznaczone.
 • Należy pamiętać, że z uwagi na poprawę jakości specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez powiadomienia.
 • W niniejszym podręczniku założono, że użytkownik jest zaznajomiony z podstawową obsługą komputera.
 • Szczegółowe informacje na temat użytkowania komputerów i systemów operacyjnych można znaleźć w stosownych podręcznikach.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.