Usuwanie utworów z odtwarzacza Walkman

Można usunąć utwory z odtwarzacza Walkman.

 1. Na ekranie biblioteki wyświetl jeden z następujących elementów.
  • Aby usunąć utwory, dotknij wybranej kategorii (albumy, wykonawcy itp.) i wybranej podkategorii, aż pojawi się lista utworów.
  • Aby usunąć folder, dotknij opcji [Folder], a następnie dotknij wybranego folderu.
 2. Dotknij , aby wyświetlić menu podręczne i dotknij [Usuń].
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

 • Można również usunąć utwory na komputerze za pomocą następujących aplikacji. Szczegółowe informacje na temat działania można znaleźć w pomocy online danego programu.
  • Windows: Music Center for PC, Eksplorator Windows
  • Mac: Content Transfer, Finder

Uwaga

 • W przypadku usuwania utworów z poziomu Eksploratora Windows lub aplikacji Finder na platformie Mac nie wolno usuwać ani zmieniać nazwy folderu głównego (na przykład [MUSIC]). W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman nie rozpozna nagrań.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.