Elementy i przyciski

 1. Ekran dotykowy

  Odtwarzacz Walkman obsługuje się dotykając ikon lub elementów na ekranie.

 2. Gniazdo słuchawkowe (stereofoniczne typu mini) (*1)

  Wsuń wtyk słuchawek do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce.

  Podłącz słuchawki prawidłowo. W przeciwnym razie, dźwięk na wyjściu będzie zakłócony.

 3. Gniazdo WM-PORT
  • Podłącz kabel USB (wchodzi w skład zestawu).
  • Podłącz akcesoria, które obsługują WM-PORT (nie wchodzi w skład zestawu).
 4. Lampka ładowania

  Kontrolka ta świeci w trakcie ładowania odtwarzacza Walkman.

 5. Przycisk (zasilanie)
  • Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
  • Włączanie i wyłączanie odtwarzacza Walkman odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez następującą liczbę sekund: 2.
  • Jeśli odtwarzacz przestanie działać stabilnie, ponownie uruchom go poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku przez następującą liczbę sekund: 8.
 6. Przyciski + (* 2)/– (głośność)

  Naciskaj te przyciski, aby wyregulować głośność.

 7. Przyciski obsługi odtwarzania

  (*2): Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie.

  / : Naciskaj te przyciski, aby zmienić pozycję w obrębie bieżącego utworu lub przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

  Przytrzymaj wciśnięte przyciski, aby przewinąć utwór do tyłu lub odtworzyć go w trybie szybkiego przewijania do przodu.

 8. Przełącznik HOLD

  Przesuń przełącznik, aby zablokować przyciski obsługi na odtwarzaczu Walkman. Pozwala to uniknąć przypadkowego uruchomienia przycisków.

  Zablokowane (nie działają)

  Zwolnione (działają)

 9. Otwór na pasek

  Do mocowania paska na rękę (nie wchodzi w skład zestawu).

 10. Znak N

  Dotknij tego symbolu symbolem N na urządzeniu Bluetooth.
  Urządzenie Bluetooth musi obsługiwać funkcję NFC.
  Można podłączyć urządzenie Bluetooth do odtwarzacza Walkman.

 11. Wbudowana antena Bluetooth

  Antena pozwala odtwarzaczowi Walkman nawiązywać połączenia z urządzeniami Bluetooth.

  Nie należy zakrywać anteny przy nawiązanym połączeniu Bluetooth. W przeciwnym wypadku może dojść do zerwania połączenia.

 12. Kontrolka dostępu

  Nie należy wyjmować karty microSD, gdy świeci kontrolka dostępu.

 13. Gniazdo kart microSD

  Wsuń kartę microSD, aż rozlegnie się kliknięcie.

 14. Pokrywa gniazda karty microSD

  Otwórz pokrywę, aby włożyć kartę microSD.

*1 Zakończ połączenie Bluetooth, aby móc korzystać ze słuchawek przewodowych.

*2 Na przycisku i na przycisku głośności + znajduje się wyczuwalna w dotyku wypukłość. Wyczuwalne w dotyku wypukłości pomagają w obsłudze przycisków bez patrzenia na nie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.