Zmiana ustawień jakości dźwięku

Walkman ma różne ustawienia dostosowywania jakości dźwięku.

Z poziomu menu [Ustawienia]

Na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Ustawienia].

Z poziomu menu [Dźwięk] lub [Słuchawki] można wprowadzać następujące ustawienia dźwięku.

ClearAudio+™

Ta funkcja automatycznie stosuje ustawienia zalecanej jakości dźwięku w stosunku do wyjściowego sygnału dźwiękowego.

Clear Phase™

Funkcja ta pozwala zoptymalizować charakterystykę dźwięku dla używanych słuchawek.

Z poziomu menu [Ustawienia] – [Ustawienia dźwięku]

Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu.

– [Ustawienia] – [Ustawienia dźwięku] ([Dźwięk]).

Z poziomu ekranów ustawiania jakości dźwięku można również dostosować następujące ustawienia.

Korektor

Można wybrać ustawienie korektora odpowiadające rodzajowi muzyki, której słuchasz. Możliwe jest również określenie niestandardowych ustawień korektora graficznego.

DSEE HX

Ta funkcja radykalnie poprawia jakość dźwięku plików audio. Jakość dźwięku będzie prawie taka sama jak w przypadku dźwięku wysokiej rozdzielczości. Funkcja odtwarza wyraźny dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości, który często jest tracony.

Korektor przesun. fazowego

Ta funkcja umożliwia dostosowanie przesunięcia fazowego niskiej częstotliwości do odtworzenia charakterystyki audio wzmacniaczy analogowych.

VPT (surround)

Ta funkcja stosuje efekt przestrzenny i wzbogaca jakość odtwarzanego dźwięku. VPT (Virtualphones Technology) to technologia przetwarzania dźwięku opracowana przez Sony.

Normalizacja dynamiczna

Istnieje możliwość uśrednienia zmiany głośności poszczególnych utworów w celu zmniejszenia różnic w poziomie głośności.

Uwaga

  • Gdy jest aktywne połączenie Bluetooth, ustawienia jakości dźwięku nie obowiązują.
  • Funkcji [Clear Phase™ ] nie można ustawić w następujących przypadkach.

    • Gdy w pozycji [ClearAudio+] ustawiono opcję [Wł.].
    • Po wybraniu opcji [Inne słuchawki] w pozycji [Słuchawki].
  • Opcji [Ustawienia dźwięku] nie można ustawić w następujących przypadkach.

    • Gdy w pozycji [ClearAudio+] ustawiono opcję [Wł.].
  • Ustawienia jakości dźwięku nie mają zastosowania w przypadku radia FM.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.