Jaka jest żywotność akumulatora?

Wbudowany akumulator może być ładowany około 500 razy.

Akumulator można ładować średnio około 500 razy.

Jednak żywotność akumulatora zależy od temperatury i warunków eksploatacji.

Gdy czas pracy w pełni naładowanego akumulatora staje się o połowę krótszy niż normalnie, rozważ wymianę baterii.

W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

Nie wymieniaj akumulatora samodzielnie. Akumulator jest wbudowany w odtwarzacz Walkman. Wymiana akumulatora wymaga fachowej wiedzy i umiejętności.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.