Ekrany ustawień jakości dźwięku

Można dostosować różne ustawienia jakości dźwięku.

Aby wyświetlić ekran ustawień jakości dźwięku

Przesuń palcem w górę po ekranie odtwarzania.

Poruszanie się po ekranach ustawień jakości dźwięku

Przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie jakości dźwięku, które chcesz zmienić.

Dotknij przełącznika [ClearAudio+], aby wyłączyć funkcję [ClearAudio+], aby można było przesunąć palcem po ekranie.

Regulowane ustawienia jakości dźwięku

 • Korektor
 • DSEE HX
 • Korektor przesun. fazowego
 • VPT (surround)
 • Normalizacja dynamiczna

 1. Nazwa ustawienia jakości dźwięku

 2. Przełącznik [ClearAudio+]

  Można włączyć lub wyłączyć funkcję [ClearAudio+].

 3. Wskaźnik strony

  Liczba punktów reprezentuje liczbę dostępnych stron. Przesuń palcem po ekranie w lewo lub prawo, aby przełączyć się na inną stronę.

Wskazówka

 • Aby powrócić do ekranu odtwarzania, wystarczy przesunąć palcem w dół na jednym z ekranów ustawiania jakości dźwięku.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.