Konfigurowanie funkcji Bluetooth

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

 • Wybór jakości odtwarzania dla przesyłania strumieniowego Bluetooth.
 • Wybór głośności dla przesyłania strumieniowego Bluetooth
 • Sprawdzanie informacji Bluetooth.

Wybór jakości odtwarzania dla przesyłania strumieniowego Bluetooth

Można wybrać kombinację koderów-dekoderów i preferencje dotyczące przesyłania strumieniowego Bluetooth.

 1. Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu.

  – [Ustawienia] – [Ustawienia poł. urządzenia audio] ([Bluetooth]) – [Jakość odtwarz. bezprzew.].

 2. Dotknij wybranej opcji.

Uwaga

 • Ustawienie [Jakość odtwarz. bezprzew.] zacznie obowiązywać przy następnym uruchomieniu funkcji Bluetooth.
 • Ustawienie [Jakość odtwarz. bezprzew.] może nie działać w zależności od ustawień urządzenia Bluetooth.

Wybór głośności dla przesyłania strumieniowego Bluetooth

W zależności od urządzenia Bluetooth funkcja ustawiania głośności za pomocą odtwarzacza Walkman może nie być aktywna.

W takim przypadku spróbuj [Zastosuj tryb wzmocniony].

 1. Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu.

  – [Ustawienia] – [Ustawienia poł. urządzenia audio] ([Bluetooth]) – [Zastosuj tryb wzmocniony].

Sprawdzanie informacji o funkcji Bluetooth

 1. Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu.
  – [Ustawienia] – [Bluetooth - informacje] ([Bluetooth]).

  Pojawią się informacje, takie jak wersja i profil Bluetooth.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.