Ekran radia FM

Słuchanie radia FM.

Aby przełączyć się do funkcji radia FM

Dotknij na ekranie biblioteki.

 1. Przycisk

  Naciśnij przycisk, aby powrócić do odtwarzania muzyki.

 2. Przełącznik radia FM (Wł./Wył.)

  Podłącz parę słuchawek, aby włączyć ten przełącznik. Przewód słuchawkowy działa jako antena.

 3. Częstotliwości

  Dotknij /, aby zmienić częstotliwość.

 4. Zaprogramowany numer

  Dotknij /, aby wybrać zaprogramowaną stację.

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Zapisz w zaprogramowanych Wybierz ten element, aby zaprogramować aktualnie wybraną stację nadawczą.
Usuń z zaprogramowanych Wybierz ten element, aby usunąć zaznaczoną stację nadawczą z zaprogramowanych stacji.
Autoprogramowanie Wybierz ten element, aby automatycznie wyszukać i zapamiętać stacje radiowe na danym obszarze.
Ustawienia radia FM

Wybierz ten element, aby skonfigurować ustawienia radia FM.

(Czułość wyszukiwania, Mono/Auto)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.