Wydłużanie czasu pracy akumulatora

Rozładowanie akumulatora można ograniczyć używając odtwarzacza Walkman w następujący sposób.

Czas pracy akumulatora zależy od warunków użytkowania. Szczegółowe informacje na temat czasu pracy akumulatora można znaleźć w części [Czas pracy akumulatora].

 • Wyłącz zasilanie ręcznie, gdy odtwarzacz Walkman nie jest używany.
 • Wybierz [Automatyczne wyłączenie]. Walkman zostanie automatycznie wyłączony.

  ( – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Automatyczne wyłączenie].)

 • Ustaw krótszy czas dla funkcji [Timer wyłączania ekranu].

  ( – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Timer wyłączania ekranu].)

 • Dostosuj jasność ekranu.
 • Wyłącz wszystkie ustawienia jakości dźwięku.
 • Wyłącz funkcję Bluetooth, gdy nie korzystasz z niej.
 • Wyłącz funkcję NFC, gdy nie korzystasz z niej.
 • Wyłącz funkcję Usuwanie szumów.
 • Wyłącz Tryb dźwięków otoczenia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.