Sprawdzanie informacji na odtwarzaczu Walkman

Można sprawdzić informacje, takie jak nazwa modelu czy wersja oprogramowania systemowego.

  1. Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.
    – [Ustawienia] – [Informacje o urządzeniu] ([Inne]).

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.