Witryna pomocy technicznej dla klientów

Odwiedź witrynę wsparcia dla klienta w Twoim kraju lub regionie w następujących sytuacjach.

  • Kiedy masz pytanie dotyczące odtwarzacza Walkman.
  • Jeśli masz problem z odtwarzaczem Walkman.
  • Kiedy chcesz uzyskać informacje o zgodnych urządzeniach.

Klienci w Stanach Zjednoczonych:

http://www.sony.com/walkmansupport

Klienci w Kanadzie:

Angielski

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Francuski

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Klienci w Ameryce Łacińskiej:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Klienci w Europie:

http://www.sony.eu/dna/wm/

Klienci w Azji/Oceanii /na Bliskim Wschodzie/w Afryce:

Angielski

http://www.sony-asia.com/support

Koreański

https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport

Chiński uproszczony

https://service.sony.com.cn

Chiński tradycyjny

http://service.sony.com.tw/

Informacje dla klientów, którzy kupili zagraniczny model urządzenia:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.