Zarządzanie zakładkami na odtwarzaczu Walkman

Ulubione utwory można dodawać do list zakładek. Maksymalna liczba dostępnych list zakładek wynosi 10. Maksymalna liczba utworów, jakie można dodać do listy zakładek, wynosi 999.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

 • Dodawanie utworów do list zakładek.
 • Słuchanie utworów zaznaczonych jako zakładki na odtwarzaczu Walkman.
 • Usuwanie utworów z listy zakładek na odtwarzaczu Walkman.

Dodawanie utworów do list zakładek

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Gdy Walkman jest w trybie odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania utworu, który chcesz zaznaczyć zakładką:
   Na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Dodaj do listy zakładek].
  • Gdy wyświetlana jest lista (lista utworów, lista albumów, kolejka odtwarzania itd.):
   Dotknij obok odpowiedniego elementu na liście, aby wyświetlić menu podręczne. Następnie dotknij [Dodaj do listy zakładek].

  Pojawi się ekran wyboru listy zakładek.

 2. Wybierz właściwą listę zakładek.

Wskazówka

 • Całą listę można dodać do listy zakładek. Gdy wyświetlony jest ekran kolejki odtwarzania lub ekran listy zakładek, dotknij , a następnie [Dodaj wsz. utwory do listy zakładek].
 • Można zmienić kolejność utworów na liście zakładek.
  Wybierz listę zakładek. Dotknij , a następnie [Edytuj kolejność utworów]. Przeciągnij i upuść , aby zmienić kolejność utworów. Dotknij [Ukończ], aby zapisać kolejność utworów.

Uwaga

 • List zakładek nie można importować do komputera.
 • Do list zakładek nie można dodawać materiałów do nauki języka.

Słuchanie utworów zaznaczonych jako zakładki na odtwarzaczu Walkman

 1. Wyświetl ekran listy zakładek.

 2. Dotknij /, aby wybrać listę, a następnie wybierz utwór.

Usuwanie utworów z listy zakładek na odtwarzaczu Walkman

 1. Dotknij obok utworu na liście zakładek.

 2. Dotknij [Usuń z listy zakładek].

Wskazówka

 • Można usunąć wszystkie utwory z listy zakładek.

  Na ekranie listy zakładek dotknij , a następnie [Usuń wszystkie].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.