Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi

  • W przypadku klientów w Europie
  • Dla klientów w Korei (modele wyposażone w słuchawki)
Alarm dźwiękowy i ostrzeżenie [Sprawdź poziom głośności.] mają na celu ochronę słuchu użytkownika. Występują, gdy użytkownik początkowo ustawi głośność powyżej szkodliwego poziomu. Alarm dźwiękowy i ostrzeżenie można anulować, naciskając [OK] w oknie dialogowym alarmu.

Uwaga

  • Po anulowaniu alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia głośność można zwiększyć.
  • Po wstępnym ostrzeżeniu alarm dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się ponownie po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność była ustawiona na poziomie niebezpiecznym dla słuchu. W takim przypadku głośność zostanie automatycznie zmniejszona.
  • Jeśli wyłączysz odtwarzacz Walkman po wybraniu wysokiej głośności, która może uszkodzić błony bębenkowe, poziom głośności automatycznie zostanie obniżony przy następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.
  • Alarm nie rozlegnie się przy aktywnym połączeniu Bluetooth.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.