Konfigurowanie ustawień początkowych

W przypadku włączenia odtwarzacza Walkman po raz pierwszy, uruchomiony zostanie kreator wstępnej konfiguracji.

Podczas wstępnej konfiguracji można ustawić następujące elementy.

  • Język
  • Data i godzina
  1. Włącz odtwarzacz Walkman poprzez przytrzymanie naciśniętego przycisku () przez następującą liczbę sekund: 2.
    Zostanie uruchomiony kreator wstępnej konfiguracji. Potwierdź komunikat i dotknij .

  2. Wybierz język i dotknij .
  3. Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij .

    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

  • Walkman nie wyświetla zegara. Ustawienia zegara są wykorzystywane przez funkcje zarządzania danymi.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.