Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows

Nagrania można przesyłać bezpośrednio metodą przeciągania i upuszczania w Eksploratorze Windows.

 1. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.

 2. Otwórz folder [WALKMAN] w następujący sposób.
  • Windows 10:
   Otwórz [Eksplorator plików] z menu [Początek]. Wybierz [WALKMAN] w lewym okienku.
  • Windows 8,1:
   Otwórz [Eksplorator plików] w obszarze [Pulpit]. Wybierz [WALKMAN] z listy w oknie [Ten komputer].
  • Windows 7 lub starszy:
   Wybierz [Start], [Komputer], a następnie [WALKMAN].

  Nagrania można również przesyłać na kartę microSD.

  Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [WALKMAN].

 3. Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].
 4. Przeciągnij i upuść pliki lub foldery na komputerze do folderu [MUSIC].

  Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Wskazówka

 • Jeśli chcesz przesłać nagrania do nauki języka, otwórz folder [LEARNING].

Uwaga

 • Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie odtworzyć plików.

  • Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak [MUSIC]).
  • Nie należy przesyłać plików do innych folderów niż [MUSIC] lub [LEARNING].
  • Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
  • Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
 • Walkman może nie wyświetlać poprawnie informacji o muzyce w przypadku niektórych nagrań przy pewnych ustawieniach języka w odtwarzaczu Walkman.
 • Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.