Metody odtwarzania

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

 • Ustawianie trybu odtwarzania.
 • Ustawianie zakresu odtwarzania.

Ustawianie trybu odtwarzania

 1. Dotknij obszaru ( lub ), aby wybrać tryb odtwarzania.

  • : Odtwarzanie losowe
  • : Powtarzanie 1 utworu
  • : Powt. wsz.

  Gdy i świecą, Walkman będzie losowo odtwarzał wszystkie utwory w wybranym zakresie.

  Aby powrócić do trybu normalnego odtwarzania, dotknij ikony, aby zarówno , jak i przyciemniły się.

Wskazówka

 • Można również ustawić tryb odtwarzania z menu Ustawienia.
  Dotknij – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzania] ([Ustawienia podstawowe]). Następnie wybierz tryb odtwarzania z [Tryb odtwarzania].

Ustawianie zakresu odtwarzania

 1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
  – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzania] ([Ustawienia podstawowe]).

 2. Dotknij wybranego zakresu odtwarzania w pozycji [Zakres odtwarzania].


Schemat relacji między trybem odtwarzania i zakresem odtwarzania

Tryb odtwarzania Zakres odtwarzania
Cały zakres Wybrany zakres
Odtwarzanie losowe

Wszystkie utwory są odtwarzane w kolejności losowej.

Aby losowo odtwarzać wszystkie utwory na odtwarzaczu Walkman, wybierz opcję [Wszystkie utwory] na ekranie biblioteki.

W przypadku wybrania utworu w pozycji [Album] na ekranie biblioteki, odtwarzacz Walkman będzie losowo odtwarzał wszystkie utwory z wybranego albumu. Gdy Walkman zakończy odtwarzanie wszystkich utworów w albumie, rozpocznie się odtwarzanie następnego albumu. Następnie Walkman będzie losowo odtwarzał wszystkie utwory w tym albumie.

Utwory w wybranym zakresie są odtwarzane w kolejności losowej. (*1)
Powtarzanie wyłączone Wszystkie utwory są odtwarzane po kolei. Utwory w wybranym zakresie są odtwarzane po kolei. (*1)
Powtarzanie 1 utworu Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie. Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
Powt. wsz.

Wszystkie utwory są odtwarzane wielokrotnie.

Aby powtarzać wszystkie utwory na odtwarzaczu Walkman, wybierz opcję [Wszystkie utwory] na ekranie biblioteki.

Utwory w wybranym zakresie są odtwarzanie wielokrotnie. (*1)

* 1„Wybrany zakres” oznacza na przykład jeden album lub jednego wykonawcę.

Uwaga

 • Podczas odtwarzania utworu z wykorzystaniem funkcji [Kanały SensMe™] nie można zmienić trybu odtwarzania.
 • Po wybraniu utworu z listy zakładek, Walkman odtwarza tylko utwory z listy zakładek.
  Utwory z innych list zakładek nie będą odtwarzane, nawet wówczas, gdy w pozycji [Zakres odtwarzania] ustawiono [Cały zakres].
 • Po wybraniu utworu z listy odtwarzania, Walkman odtwarza utwory tylko z wybranej listy odtwarzania.
  Utwory z innych list odtwarzania nie będą odtwarzane, nawet wówczas, gdy w pozycji [Zakres odtwarzania] ustawiono [Cały zakres].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.