Komputer nie rozpoznaje karty microSD w odtwarzaczu Walkman.

Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera, po czym wykonaj następujące kroki.

Komputer nie rozpozna karty microSD w następujących przypadkach.

  • Karta microSD nie została włożona do końca.
  • Użytkownik włożył kartę microSD po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.
  1. Wybierz opcję [Podłącz/odłącz kartę SD] na urządzeniu Walkman.

    Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

    – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] (Ustawienia podstawowe) – [Podłącz/odłącz kartę SD].

  2. Wyjmij kartę microSD z odtwarzacza Walkman. Następnie ponownie wsuń do końca kartę microSD, aby była bezpiecznie osadzona w gnieździe.

  3. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.