Resetowanie/formatowanie/inicjowanie odtwarzacza Walkman

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

 • Resetowanie odtwarzacza Walkman.
 • Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman.
 • Reorganizacja bazy danych na odtwarzaczu Walkman.
 • Inicjowanie odtwarzacza Walkman.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat każdej funkcji. Następnie wybierz odpowiednią opcję menu.

 1. Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.
  – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Resetuj/Formatuj].
 2. Dotknij operacji, która ma być wykonana.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdzaj uważnie komunikaty.

  [Zresetuj wszystkie ustawienia] Ta operacja powoduje przywrócenie wszystkim parametrom ich ustawień domyślnych.

  Jeśli wybierzesz tę operację, Walkman zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

  [Formatuj pamięć masową systemu] Ta operacja formatuje pamięć wewnętrzną odtwarzacza Walkman. Należy zauważyć, że wszystkie dane (w tym przykładowe dane) przechowywane na odtwarzaczu Walkman zostaną usunięte. Zapisz kopię zapasową ważnych danych.
  [Odbuduj bazę danych] Ta operacja dokona reorganizacji bazy danych na odtwarzaczu Walkman.

  Reorganizację bazy danych można wykonać ręcznie.

  [Przywróć konfigurację fabryczną] Ta operacja inicjuje ustawienia i wewnętrzną pamięć. Można przywrócić ustawienia domyślne odtwarzacza Walkman. Wszystkie przesłane dane zostaną usunięte. W odtwarzaczu Walkman zostaną jednak przywrócone wstępnie zainstalowane próbki nagrań i Instalatory jako ustawienia domyślne.

  Jeśli wybierzesz tę operację, Walkman zostanie automatycznie uruchomiony ponownie i uruchomiony zostanie kreator wstępnej konfiguracji.

Wskazówka

 • Nawet w przypadku wykonania polecenia [Zresetuj wszystkie ustawienia], następujące ustawienia nie zmienią się.

  • Czas trwania wybranego utworu
  • Listy zakładek (od 1 do 10)
  • Ustawienia użytkownika w przypadku ekranu biblioteki
  • Informacje o ostatnio przesłanym nagraniu
  • Zaprogramowane stacje radia FM
  • Ustawienia zegara
  • Ustawienia języka

Uwaga

 • Sony nie gwarantuje parametrów w przypadku sformatowania pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
 • W przypadku wykonania polecenia [Przywróć konfigurację fabryczną]/[Zresetuj wszystkie ustawienia], informacje o parowaniu dotyczące urządzeń Bluetooth zostaną usunięte z odtwarzacza Walkman.
 • Podczas reorganizacji bazy danych zostaną usunięte następujące informacje.
  • Czas trwania wybranego utworu
  • Kolejność odtwarzania

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.