Ekran listy zakładek

Można słuchać utworów, które zostały wcześniej zarejestrowane na liście zakładek.

Można dodawać utwory do listy zakładek na ekranie odtwarzania itp.

Aby wyświetlić ekran listy zakładek

Przesuń palcem po ekranie odtwarzania w lewo.

 1. Informacje o utworze

  • Okładki
  • Wykonawca
  • Tytuł utworu
  • Kodek
  • Długość

 2. Numer aktualnej listy

  Przyciski poprzedniej listy i następnej listy

 3. Ikona menu podręcznego

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Ustawienia Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia.
Edytuj kolejność utworów Wybierz ten element, aby zmienić kolejność utworów na wybranej liście zakładek.
Przeciągaj i upuszczaj , aż znajdą się one w żądanej kolejności.
Dodaj wsz. utwory do listy zakładek Wybierz ten element, aby dodać wszystkie utwory z wybranej listy zakładek do innej listy zakładek.
Dodaj wsz. utwory do listy odtwarzania Wybierz ten element, aby dodać wszystkie utwory z wybranej listy zakładek do listy odtwarzania.
Usuń wszystkie Wybierz ten element, aby usunąć wszystkie utwory z wybranej listy zakładek.

Menu podręczne

Dotknij , aby wyświetlić menu podręczne.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Dodaj do innej listy zakładek Wybierz ten element, aby dodać wybrany utwór do innej listy zakładek.
Dodaj do listy odtwarzania Wybierz ten element, aby dodać wybrany utwór do listy odtwarzania.
Usuń z listy zakładek Wybierz ten element, aby usunąć wybrany utwór z bieżącej listy zakładek.
Szczegółowe informacje o utworze Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu.

Wskazówka

 • Można również wyświetlić menu podręczne przytrzymując element na liście.

Uwaga

 • Po wyjęciu karty microSD z odtwarzacza Walkman, utwory na karcie microSD zostaną usunięte z listy zakładek.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.