Uzyskiwanie tekstu utworu

Aby wyświetlać teksty utworów na odtwarzaczu Walkman, konieczne jest przesłanie pliku z tekstem (plik LRC) wraz z plikiem utworu do odtwarzacza Walkman.

Teksty utworów można uzyskać w następujący sposób.

  • Uzyskanie tekstów za pośrednictwem Internetu, a następnie utworzenie pliku tekstowego (LRC).
  • Wprowadzanie tekstu utworu w pliku tekstowym (LRC) samodzielnie.

Szczegółowe informacje dotyczące plików LRC zawiera odpowiednia część: [Powiązany temat].

Uwaga

  • Teksty utworów mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania tekstów do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.